Το οινοποιείο ιδρύθηκε το 2017 από
τα αδέλφια Χρήστο και Παναγιώτη
Μπακάλη δύο από τα πέντε αδέρφια
της οικογένειας. Βρίσκεται στην
τοποθεσία << Ογδόντα >> των Βασιλικών
Θεσσαλονίκης, στο ίδιο κτήμα που
η οικογένεια Μπακάλη καλλιεργεί
με μεράκι το φυτό της αμπέλου και
οινοποιεί απί τέσσερις γενιές. Με τις
σύγχρονες πλέον εγκαταστάσεις και
με τεχνογνωσία στον αμπελοοινικό
τομέα, παράγονται δύο προιόντα
σταθερής ποιότητας Π.Γ.Ε. Μακεδονία,
η << ντροπάλια >>(Dropalia) οίνος
ερυθρός ξηρός και το <<ντροπαλό>>
(Dropalo) οίνος λευκός ξηρός.